Zverejnenie ZMLÚV FAKTÚR OBJEDNÁVOK

https://www.zverejnene.sk/novalehota/


SAMOSPRÁVA

Starosta:

Bc. Dominika Plačková Uhrinová Tel: 0915 168 540 email: uhrinovaplackova@gmail.com

Zástupca starostu:

Godál Pavol


Poslanci zastupiteľstva:

Bauman Štefan

Godál Pavol

Michalka Ján

Michalková Soňa

Osuský Ján