Cestovné poriadky:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r. 2019

Kalendár vývozu odpadu 1-6

VIRTUÁLNY CINTORÍN Obce Nová Lehota

http://www.cemeterysk.sk/index.php?ido=sess&id=62


      Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný, je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet, návštevou virtuálneho cintorína.
    Naša obec má spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby Obce Nová Lehota, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov.
Portál slúži nielen občanom Obce Nová Lehota, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.