Cestovné poriadky:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r. 2019

Kalendár vývozu odpadu 1-6

POTRAVINY (obchody)

Nasledujúce odporúčania sa môžu meniť. Dodržujte aktuálne pokyny predavačiek v obchodoch !

  • navštevujte predajňu potravín v našej obci v minimálnom dennom počte, aby sme zamedzili častému kontaktu s predavačkami, ktoré sú v tejto chvíli najzraniteľnejšími osobami
  • obchodné prevádzky v obci dbajú o zvýšenú dezinfekciu priestorov, nákupných košíkov, občanov dôrazne žiadame pri nákupoch používať ochranné rúška , prípadne aj jednorazové rukavice
  • obraciame sa so žiadosťou na našich najstarších spoluobčanov, aby si zabezpečili prostredníctvom svojich blízkych príbuzných nákupy v predajni potravín a neohrozovali svoje zdravie
  • starší občania, ktorí potrebujú pomoc pri dovoze potravín z obchodu si môžu potrebný tovar nahlásiť na
  •  tel.č. 0915168540, tovar im bude dovezený na adresu

KARANTÉNA a OBMEDZENÝ POHYB V OBCI

Obraciame sa na všetkých našich občanov a rodinných príslušníkov, ktorí mali cestovateľskú anamnézu v iných štátoch, ktoré sú taktiež ohrozené, aby nebrali pokyny Úradu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR na ľahkú váhu, ale aby okamžite dodržiavali 14 dňovú prísnu domácu karanténu. Uvedomte si, že aj keď sa možno dobre cítite, môžete byť nositeľmi tohto vírusu a Vaše ľahostajné správanie môže spôsobiť v našej obci veľmi závažné následky. Na základe uvedeného opatrenia, v prípade ak niekto poruší túto 14 dňovú domácu karanténu, môže ho ktorýkoľvek občan nahlásiť na polícii na číslo 158 a takýto nezodpovedný občan môže dostať pokutu až do výšky 1659.-€.
Žiadame vysokoškolských študentov a stredoškolákov, ktorí dostali voľno, aby si nezamieňali toto opatrenie s voľným pohybom po obci.
Žiadame rodičov žiakov základnej školy s materskou školou, aby minimalizovali pohyb detí po obci a aby sa deti nezdržiavali v skupinkách.

Prečo zostať doma

Zostať doma je v tomto období užitočné odporúčanie. Eliminujeme riziko šírenia choroby, znižujeme možnosti negatívnych dopadov na seba, blízkych okolie. Ak máte záujem využiť plagáty, obrázky k tejto kampani, sú k dispozícii na stiahnutie. Viac TU ZMOS_zostan_doma


Informácia k organizovaniu pohrebov

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať. Viac TU ZMOS_pohreby


POŠTA

20.3.2020 Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu
Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Viac TU ZMOS_posta

Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. Viac informácií nájdete TU ZMOS_POSTA-OZNAM

OSTATNÉ

  • naďalej platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, v nemocniciach
  • naďalej platí zákaz organizovania hromadných kultúrnych, spoločenských, športových a iných akcií
  • v obchodných centrách bude možné kúpiť len potraviny, lieky a drogériu
  • odporúčame sledovať aktuálne usmernenia ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika

Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

nájdete aj na stránke ZMOS Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

Koronavírus a pracovné právo

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU ZMOS_informacia_pracovne_pravo


VIRTUÁLNY CINTORÍN Obce Nová Lehota

http://www.cemeterysk.sk/index.php?ido=sess&id=62


      Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný, je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet, návštevou virtuálneho cintorína.
    Naša obec má spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby Obce Nová Lehota, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov.
Portál slúži nielen občanom Obce Nová Lehota, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.