Cestovné poriadky:

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU ROK 2019 júl -december

Deň Júl August September Október November December  
1.     X Oo   X  
2.   Plasty     X    
3.   X Oo   X    
4.   X          
5.     Kovy X      
6. X Oo Sklo X   Plasty  
7. X   X     X  
8.     X     X  
9. Oo       X    
10.   X     X Oo  
11. Kovy X   Papier      
12.       X Oo Tetrapaky  
13. X Kovy Plasty X      
14. X   X     X  
15.     X Oo   X  
16.         X    
17.   X Oo Tetrapaky X    
18.   X   Sklo      
19. Papier     X      
20. X Oo   X      
21. X   X     X  
22.   Tetrapaky X   Papier X  
23. Oo       X    
24.   X     X Oo  
25. Tetrapaky X   Plasty      
26. Sklo     X Oo    
27. X     X      
28. X   X   Kovy X  
29.     X Oo Sklo X  
30.   Papier     X    
31.   X          

X – dni pracovného voľna, Oo-ostatný odpad, nádoby si prosím vyložte ráno 6:00 hod. pred dom


Mimoriadny vývoz kovov z 1100 l kontajnerov-14.10.2019
Obecný úrad Nová Lehota v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen oznamuje:

VIRTUÁLNY CINTORÍN Obce Nová Lehota

http://www.cemeterysk.sk/index.php?ido=sess&id=62


      Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný, je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet, návštevou virtuálneho cintorína.
    Naša obec má spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby Obce Nová Lehota, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov.
Portál slúži nielen občanom Obce Nová Lehota, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.