Nová Lehota

Samosprávny kraj:Trenčiansky Okres: Nové Mesto nad Váhom Región: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Na stránke sa pracuje.

OZNAM – dovolenka OcÚ Nová Lehota

          Obecný úrad Nová lehota oznamuje občanom, že v dňoch:

12.8.2019 – 16.8.2019

26.8.2019 – 30.8.2019 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

V prípade potreby kontaktujte starostku obce – 0915 168 540


Vyhľadávanie v blogu

História obce:

Prvá písomná zmienka o Novej Lehote pochádza z roku 1348, kde sa spomína ako súčasť Tematínskeho panstva. Ide o darovaciu listinu, ktorou kráľ Ľudovít I. daroval panstvo a k nemu patriacich 11 obcí kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil panstvo až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého panstvo vystriedalo viacero vlastníkov. Od roku 1806 stála v obci papiereň a od r. 1870 skláreň. Počas SNP tu pôsobila partizánska brigáda. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.