Nová Lehota

Vitajte v obci Nová Lehota. Na tomto mieste Vám chceme priblížiť jej históriu, tradície, súčasnosť. Dozviete sa aktuálne informácie zo života obce, samosprávy. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme vytvárať podmienky pre spokojný, plnohodnotný a radostný život obyvateľov našej obce. Naším spoločným cieľom je, aby sa tu každému páčilo a bolo dobre najmä tým, ktorým táto obec prirástla k srdcu. Tešíme sa na pripomienky, rady, nápady, odkazy Vás – našich občanov, rodákov, pravidelných či náhodných návštevníkov – všetkých, ktorým na obci záleží a sú ochotní pomôcť pri riešení každodenných problémov. Dominika Plačková - starostka obce

Oznamy:

COVID-19: Buďme zodpovední. Voľný pohyb osôb počas veľkonočných sviatkov je obmedzený

Počas veľkonočných sviatkov budú mať ľudia na Slovensku obmedzený voľný pohyb, rozhodla dnes vláda v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Vláda rozšírila opatrenia núdzového stavu a obmedzenie pohybu vstúpi do platnosti v stredu 8.4 o 00.00 hod a skončí sa v pondelok 13.4. o 23:59 hod. Výnimkou budú tieto prípady:

  1. obvyklá cesta do a zo zamestnania a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
  2. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
  3. cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2 pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta,
  4. cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
  5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
  6. cesty na pohreb blízkej osoby,
  7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Prísnejšie opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia po celej krajine vláde odporučilo konzílium odborníkov. Veľkonočné sviatky sú totiž na Slovensku príležitosťou na stretávanie sa celých rodín a návštevy predovšetkým rodičov a starých rodičov, pre ktorých môže mať ochorenie vážne dôsledky. „Verím, že ľudia opatrenie pochopia, je to ochrana verejného zdravia, ochrana verejného záujmu," zdôraznil premiér Igor Matovič. Zároveň vláda na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Na dodržiavanie obmedzeného pohybu osôb má dozerať polícia v spolupráci s armádou.
Informácie Obce Nová Lehota k mimoriadnej situácii pre šírenie vírusu COVID-19

Vážení občania,
máme pred sebou zložité obdobie, preventívnymi opatreniami vieme urobiť veľa, veľa však závisí aj od Vašej sebadisciplíny. Je potrebné k danej situácii a opatreniam pristupovať zodpovedne, ak nemusíte, prosím zbytočne necestujte, zdržujte sa vo svojom obydlí a dodržiavajte zásady hygieny. Veríme, že danú situáciu spoločne v pokoji a bez vážnych následkov zvládneme.
Ďakujeme všetkým šičkám, ktoré pomohli pri šití ochranných rúšok a tak pomohli zvládnuť problém s ich nedostatkom.

Budeme tu zverejňovať  ďalšie dôležité informácie k mimoriadnej situácii pre šírenie vírusu COVID-19.
Táto stránka nemá za úlohu nahradiť spravodajské portály, ani stránky Úradu verejného zdravotníctva, vlády, alebo hlavného hygienika SR.
Pre aktuálne nariadenia týchto inštitúcií sledujte spravodajstvo a ich vlastné webstránky.
(napríklad Koronavírus na Slovensku)


Výzva pre návštevníkov a turistov obce Nová Lehota

 Obec Nová Lehota zastúpená starostkou obce Dominikou Plačkovou Uhrinovou  vyzýva občanov a návštevníkov obce k zodpovednosti a nepodceňovaniu situácie spojenej so šírením ochorenia COVID – 19, zároveň upozorňuje na dodržiavanie opatrenia vydaného obcou  Nová Lehota. Obec Nová Lehota vyzýva turistov a návštevníkov obce, milovníkov prírody, aby počas platnosti opatrenia vydaného obcou a počas mimoriadnej situácie dočasne nenavštevovali našu obec a svojou návštevou neohrozovali zdravie občanov obce Nová Lehota a v neposlednom rade aj svoje. Vyzývam Vás, aby ste dodržiavali pokyny a usmernenia príslušných orgánov a tým napomáhali k zvládnutiu krízovej situácie.

Oznam:

 Vážení spoluobčania, tento stav núdze, ktorý bol vyhlásený vládou SR, netreba brať na ľahkú váhu. Z uvedeného dôvodu žiadame vysokoškolských študentov a stredoškolákov, ktorí dostali voľno, aby si nezamieňali toto opatrenie s voľným pohybom po obci. Taktiež žiadame rodičov žiakov základnej školy s materskou školou, aby minimalizovali pohyb detí po obci a aby sa deti nezdržiavali v skupinkách. Obraciam sa aj na našich najstarších spoluobčanov, aby si zabezpečili prostredníctvom svojich blízkych príbuzných nákupy v predajni potravín a toto opatrenie platí aj pre všetkých občanov, aby navštevovali predajne potravín v našej obci v minimálnom dennom počte. Aby sme zamedzili častému kontakt s predavačkou. Starší občania, ktorí potrebujú pomoc pri dovoze potravín z obchodu si môžu potrebný tovar nahlásiť na tel.č. 0915168540 tovar im bude dovezený na adresu. Dôrazne Vás upozorňujem nechoďte do predajní potravín bez ochranného rúška. 

 Vážení spoluobčania, aj vzhľadom na obrovský problém s ochrannými rúškami, obec Nová Lehota postupne zabezpečí v priebehu tohto týždňa ochranné rúška z plátna a bavlny. Tieto rúška sa dajú doma oprať a znova použiť. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s problémom zabezpečenia týchto ochranných rúšok, žiadam domáce krajčírky, aby si aspoň pre vlastných rodinných príslušníkov ušili tieto rúška. Občania obceNová Lehota si na telefónnom čísle 0915168540 môžu nahlásiť počet rúšok potrebných pre ich domácnosť.

Vyhľadávanie v blogu

História obce:

Prvá písomná zmienka o Novej Lehote pochádza z roku 1348, kde sa spomína ako súčasť Tematínskeho panstva. Ide o darovaciu listinu, ktorou kráľ Ľudovít I. daroval panstvo a k nemu patriacich 11 obcí kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil panstvo až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého panstvo vystriedalo viacero vlastníkov. Od roku 1806 stála v obci papiereň a od r. 1870 skláreň. Počas SNP tu pôsobila partizánska brigáda. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.