Nová Lehota

Samosprávny kraj:Trenčiansky Okres: Nové Mesto nad Váhom Región: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Na stránke sa pracuje.

Oznamujeme občnom, že dňa 30.9.2019 bude vývoz elektroodpadu. V prípade, že máte doma elektroodpad(  práčka, chladnička, televízor a iné ) privezte ich na dvor obecného úradu.

Oznam - výmena vodomerov Nová Lehota
 

Obecný úrad Nová Lehota oznamuje občanom , že v dňoch 4.9.2019, 5.9.2019 a 6.9.2019 sa budú meniť vodomery.

Prosíme občanov, aby zabezpečili vstup na svoj pozemok za účelom výmeny vodomeru v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii.

 


Vyhľadávanie v blogu

História obce:

Prvá písomná zmienka o Novej Lehote pochádza z roku 1348, kde sa spomína ako súčasť Tematínskeho panstva. Ide o darovaciu listinu, ktorou kráľ Ľudovít I. daroval panstvo a k nemu patriacich 11 obcí kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil panstvo až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého panstvo vystriedalo viacero vlastníkov. Od roku 1806 stála v obci papiereň a od r. 1870 skláreň. Počas SNP tu pôsobila partizánska brigáda. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.